loading...
Rok liturgiczny: B/II
Wspomnienie Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
13 lipca 2024

Sobota, 13 Lipca

Księga Izajasza 6,1-8.

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię.
Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał.
I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały».
Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem.
I powiedziałem: «Biada mi. Jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!»
Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza.
Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech».
I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»

Księga Psalmów 93(92),1ab.1c-2.5.

Pan króluje, oblókł się w majestat, 
Pan odział, się w potęgę i nią się przepasał.
Tak świat utwierdził,
że się nie zachwieje.

Twój tron niewzruszony na wieki,
istniejesz od wieków, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary;
Twojemu domowi świętość przystoi
po wszystkie dni, o Panie.

Ewangelia wg św. Mateusza 10,24-33.

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana.
Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.
Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.
Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.
Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię.
U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie.
Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Św. Jan Chryzostom

Liczne są fale i zbliża się wichura. Nie szkodzi! Nie obawiam się zatonięcia statku, ponieważ solidny kamień jest moim oparciem. Niech morze się burzy, nie rozbije tej opoki; niech podnoszą się fale, nie pochłoną łodzi Jezusa. Pytam się was, umiłowani, czego mogę się obawiać, co może mnie przestraszyć? Śmierć? „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk” (Flp 1,21). Wygnanie? „Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia” (Ps 24,1). Konfiskata dóbr? „Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść” (1Tm 6,7)… Jeśli trudno wam wierzyć w te słowa, uwierzcie faktom. Ilu tyranów próbowało unicestwić Kościół? Ale nic z tego nie wyszło. Gdzie teraz są, ci zaciekli prześladowcy? Popadli w zapomnienie. A gdzie jest Kościół? Oto On, w lśni w swoim blasku jak słońce. […]
„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). […] Mam słowo Chrystusa, Jego pismo w moich dłoniach; nie opieram się na siłach ludzkich. Jego słowo jest moją bronią, moją obroną, moim schronieniem. Jeśli wszechświat cały zacznie się chwiać, ja mam Jego słowo, Jego pismo: oto moja twierdza i mój szaniec w tych słowach: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Chrystus jest ze mną, czego miałbym się obawiać? Wzburzone fale, rozszalałe morze, gniew władców: to wszystko nie waży więcej niż sieć pajęcza.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

Parafia Chrystusa Króla

Gosław 77, 72-320 TRZEBIATÓW

Nr konta parafialnego: 61 8566 1026 0300 6188 5002 0001

Kancelaria parafialna czynna w: środy, piątki po Mszy św. wieczornej.

Gdzie nas znajdziesz

mapa